U Zubotehničkoj školi smo upitali od kada higijenska sredstva ulaze u upisninu, međutim rečeno nam je da pošaljemo mail jer "odgovor se ne može sažeti u jednoj rečenici.

"Ma nema šanse za takvo šta u našem kantonu"

U Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, tehnički sekretar nam je rekao da upisnina u ovoj školi postoji, ali da ne može ništa više od toga reći i da se za sve informacije obratimo direktorici, ali ona je bila van škole.

Kontaktirali smo i škole u drugim kantonima gdje su naši sagovornici ostali šokirani saznanjem da se u Kantonu Sarajevo traži od učenika novac za nabavku higijenskih sredstava.

- Ma nema šanse da se takvo šta dogodi u našem kantonu. Za sve materijalne i tehničke stvari, škole u našem kantonu imaju budžet, finansiranje resornog ministarstva. Kod nas upisnina iznosi po učeniku 20 KM, a koje djeca u stanju socijalne potrebe ne plaćaju. Ako dvoje djece iz jednog domaćinstva ide u istu školu, samo se plaća jedna upisnina. I ta upisnina se isključivo upotrijebi za unapređenje nastavnog procesa u korist učenika - rekao nam je Abdulah Serezlija, predstavnik Sindikata srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Pričali smo i sa Edhamom Dizdarevićem, sekretarom Mješovite srednje škole "Hasan Musić" iz Bužima.

Imamo novce za sredstva za higijenu 

- Obrazovanje je kod nas besplatno, nema nikakvih naknada, upisnina, samo se popuni obrazac sa podacima i zanimanjima koja se žele upisati, navedu se dva alternativna zanimanja. Potpuno je besplatno, jedino nakon upisa ponudi se dobrovoljno osiguranje za stručna zanimanja gdje imamo praktičnu nastavu - govori nam Dizdarević.

Upitali smo da li je škola dužna osigurati novac za higijenska, dezinfekcijska sredstva.

- Evo mi smo prošle i pretprošle godine dobijali od resornog ministarstva, raznih donatora dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske... Što se tiče sredstava za higijenu, za to imamo novce odobrene budžetom za godinu - rekao nam je Dizdarević.