Mandat dosadašnjem direktoru Belminu Karamehmedoviću istekao je, a da li će dobiti još jedan ili će na njegovo mjesto doći adekvatna zamjena, saznat ćemo uskoro. Spekulira se da je jedan od kandidata novinar Tvrtko Milović.

Iz BHRT-a su nam kazali da Karamehmedović ima zakonsko pravo ponovo da se prijavi na poziciju generalnog direktora, ali da do isteka konkursa - 11. juna, ne mogu govoriti o kandidatima. 

Osim visoke stručne spreme društvenog ili tehničkog smjera, aktivnog poznavanja jednog svjetskog jezika, najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim funkcijama, kako je istaknuto u konkursu, kandidati moraju posjedovati i određene vještine:

- poznavanje radiodifuzne djelatnosti i misije javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine, odlične sposobnosti vođstva, komunikacije i pregovaranja, razvijene poslovne vještine i dokazano strateško razmišljanje, izražene sposobnosti planiranja i provođenja promjena.

Mandat generalnog direktora BHRT-a traje pet godina.