Crveni križ Unsko-sanskog kantona traži od institucija i vlasti Bosne i Hercegovine, prvenstveno institucija i vlasti USK da osiguraju pročišćavanje puta ka migracionom kampu Lipa, kako bi se omogućio neometan pristup i pružila humanitarna pomoć ranjivim kategorijama migranata.

Struktura Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, kako dodaju, nastavlja da ulaže napore i resurse u ublažavanju migrantske krize u BiH, prevashodno pružajući pomoć migrantima u pokretu, tj. migrantima van migracionih centara.

Struktura Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine je spremna staviti i materijalno tehička sredstva na raspolaganje kao privremeno rješenje u spašavanju migranata i njihovo zbrinjavanje na lokalitetu Lipa u trajanju od maksimalno 7 dana.

- Ukoliko se odlučimo za taj korak tražimo od organa vlasti BiH i USK da neometano pružimo podršku uz saglasnost institucija vlasti BiH i USK kao privremeno rješenje za spas ljudskih života mobilišući cjelokupnu strukturu Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine kroz postojeće mobilne timove - saopćio je Crveni križ BiH.