Njega je Sud Bosne i Hercegovine osudio zbog krivičnog djela krijumčarenja migranata, a nakon izdržane kazne zatvora Služba za poslove sa strancima ga je preuzela i izrekla mu mjeru protjerivanja i mjeru zabrane ulaska u Bosnu i Hercegovinu u periodu od tri godine.

Crnogorski državljanin do prisilnog udaljenja boravio je pod nadzorom u Imigracionom centru, saopćila je Služba za poslove sa strancima BiH.