VEZANI TEKST - Vidović: Murali ratnim zločincima mogu predstavljati krivično djelo i time se treba baviti Tužilaštvo BiH

- Ako se na taj način remeti javni red i mir, onda time treba da se bavi policija i sudija za prekršaj. Što se tiče krivične odgovornosti, nažalost, naš zakonodavac je propustio to regulirati, tako da tužilaštvo nema prostor za djelovanje.

Ukoliko se radi o krivičnom djelu oštećenje tuđe stvari, onda bi tužilaštvo moglo na razini entiteta za to krivično djelo goniti. Očigledno oni koji oslikavaju te murale i parole, to rade na objektima osoba koje to odobravaju, pa onda imate problem - kazao je Crnalić.

Odgovarajući na pitanje da li je veličanje ratnih zločina može spadati u krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, naš sagovornik je istakao kako to ne bi išlo u tu kategoriju.

- To je trebalo biti obuhvaćeno opisom nekog konkretnog djela kojim bi bilo jasno rečeno da je to zabranjeno. Slavljenje ratnih zločina nije propisano kao krivično djelo. Nema odgovarajuće zakonske odredbe u krivičnim zakonima koja bi to pitanje riješila.

Ono se može definirati kao posebno krivično djelo u kojem bi, recimo, bilo zabrana negiranja genocida ili zabrana veličanja raznih zločinaca, kao neka krivična djelo u kojima bi bili opisi takvih radnji - zaključio je.