Sjednici je prisustvovalo 20 članova Bošnjačkog vijeća koji su jednoglasno podržali Nurkovića, koji će funkciju predsjednika obavljati naredne četiri godine.

Nurković, koji je inače bio na čelu vijeća u proteklih 18 mjeseci, zahvalio je vijećnicima na podršci i kazao da će se zalagati da Bošnjačko vijeće čini širi konglomerat bošnjačke elite, koja će se zalagati za bolji položaj Bošnjaka u Crnoj Gori u svim sferama političkog, javnog i kulturnog života.

- Trudit ćemo se da radna tijela i odbore čini stručni kadar, koji će na pravi način dati doprinos u etabliranju i pozicioniranju etnosa Bošnjaka sa svim svojim jezičkim, historijskim i kulturnim posebnostima - kazao je Nurković.