- Što se tiče Vlada Federacije BiH i nesporazuma, koji su se već osjetili kod imenovanja Vijeća ministara za neke političke opcije, koje su bile dio te pod znacima navoda "Osmorke", pokušavaju se prenijeti na nivo Federacije BiH. Uvjeren sam da ćemo imenovati predsjednika Vlade FBiH u narednih 15 dana i da ostaje raspodjela resora i da to ne bi smjelo trajati duže od 20-ak dana. 

Usvojen je budžet na federalnom nivou, a nismo riješili pitanje izvršne vlasti, a na nivou BiH riješili smo pitanje izvršne vlasti, a nismo budžeta. Želimo kroz ovu kalendarsku godinu riješiti sve budžete, da time pokažemo da ovo partnerstvo, koalicija da funkcionira tragom općeg sporazuma koji smo potpisali - rekao je Čović. 

Najavio je redovni sabor HNS-a, sa kojeg će biti upućene snažne poruke hrvatskog zajedništva. 

- Primarno riješiti izborni zakon, osigurati da više nikada Hrvati ne biraju hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Naglasak moj će biti na jednoj deklaraciji, da pošaljemo poruku. Uvjeren sam da trebamo predvoditi sve procese - istakao je on.