- Ne znam šta se događa na nivou kantona. Vidite kako se sporo odvijaju procesi u kantonima. Mi smo taktizirali kad je u pitanju Posavski kanton, ali smo među prvim uspostavili vlast. Čim završimo Federaciju BiH, mi ćemo završiti i HNK i SBK.

Bit će različitih kombinacija i do sada ih je bilo. Mene ne iznenađuju takve promjene. Vidjeli ste i u ZDK da je to bilo napregnuto, nešto slično je i na sarajevskom, tuzlanskom, goraždanskom području – rekao je Čović za RTV HB