Također, osvrnuli su se na epidemiološko stanje i saradnju s EU u nadvladavanju izazova pandemije koronavirusa.

U svjetlu 15. septembra, Međunarodnog dana demokratije, Čović je naglasio važnost rada na izgradnji demokratski razvijene BiH, uvažavajući demokratiju kao opredijeljenost žitelja i jedno od temeljnih načela EU. Dodao je da budućnost evropske BiH mora obujmiti potpuno poštivanje načela jednakosti i legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda, doprinoseći dugoročnoj stabilizaciji političkih odnosa, socio-ekonomskom razvoju i regionalnoj stabilnosti.

Istakao je da su novi integracijski pomaci u području reformskih procesa ključni kako bi BiH postigla daljnje iskorake na putu ka članstvu u EU, i dodao da hrvatski politički predstavnici u Vijeću ministara BiH pružaju potpunu potporu usvajanju Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, donošenju amandmana na Zakon o javnim nabavama BiH, kao i na Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH kao prioriteta koje je EU postavila za Bosnu i Hercegovinu.

U razgovoru o predstojećim lokalnim izborima, iskazano je zadovoljstvo nedavno ostvarenim pomacima. Čović je prenio stav hrvatskih političkih dužnosnika o nedjeljivosti izbornog procesa, te novoj diskriminaciji Grada Mostara, naglašavajući da je povećanje izlaznosti mladih ljudi i ostvarenje aktivnog sudjelovanja mladih u političkim procesima BiH prioritet.

Naglasio je da su izmjene Izbornog zakona nužne za stabilnu evropsku budućnost BiH koja mora u potpunosti zaštititi jednakost i legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda.

Sattler je govorio o važnosti saradnje svih aktera u Bosni i Hercegovini u cilju ostvarivanja ispunjavanja prioriteta utvrđenih Mišljenjem Europske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Posebno je naglasio važnost usvajanja revidirane Državne strategije na rad za predmetima ratnih zločina i novog Zakona o sukobu interesa, kao i amandmana na Zakon o javnim nabavama i na Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te hitno rješavanje pitanja funkcionalnosti postrojenja otpadnih voda u Mostaru.

Također, naglasio je da EU nastavlja podržavati BiH u borbi protiv posljedica globalne pandemije COVID-a 19, uključujući i podršku socio-ekonomskom oporavku.

Komentirajući trenutno epidemiološko, te socio-ekonomsko stanje uzrokovano pojavom pandemije COVID-a 19, Čović izrazio je zahvalnost EU i evropskim partnerima koji su putem međunarodne solidarnosti i hitre pomoći iskazali podršku za BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.