Bio je ovo prvi sastanak članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa visokim predstavnikom za BiH Schmidtom, otkako je preuzeo dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Na sastanku je razgovarano je o aktivnostima koje provodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na organizaciji općih izbora 2022. godine u BiH, a akcenat je stavljen na činjenicu da Centralnoj izbornoj komisiji BiH nisu još uvijek stavljena na raspolaganje finansijska sredstva za vršenje ovlaštenja iz njene nadležnosti, u koje spada organizacija i provedba općih izbora.

Također, riječi je bilo i o postupanju drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine u obezbjeđivanju finansiranja izbora u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju institucija BiH.

Istaknute su aktivnosti koje je Centralna izborna komisije Bosne i Hercegovine provodila, i koje i dalje provodi sa ciljem jačanja integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te ispunjavanja relevantnih preporuka OSCE/ODIHR-a i Venecijanske komisije, kao i doprinosu Centralne izborne komisije BiH u reformi izbornog zakonodavstva u BiH, saopćio je CIKBiH.