Posebna odluka o izboru načelnika Općine Travnik i dodjeli mandata načelniku Općine Travnik, zaključak je koji su članovi CIK-a sa šest glasova protiv odbili, dok je jedino Rogić bio za.     

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar je kazao da ne vidi "finalni proizvod", ali da iz diskusije može zaključiti da se radi o donošenju odluke i prije utvrđivanja zvaničnih izbornih rezultata.

Vanja Bjelica-Prutina je istakla da ne proizilazi ni sadržaj zaključka ni posebne odluke.

- Imamo naslov akta, ali sam sadržaj nije mi jasan – pojasnila je ona.

Suad Arnautović je upozorio da nisu ispunjene poslovničke mogućnosti da se na način na kojem insistira Rogić izjašnjavaju.

Predviđeno je Poslovnikom da se dostavljaju pisani materijali uz obrazoloženje, ali pod tačkom "ostalo", ad hoc odlučivati ovako ja ne mogu, sve dok ne vidim pisani otpravak. Krši se Poslovnik i ne znam zašto se insistira na tome – poručio je Arnautović.  

Rogić je insistirao da se članovi CIK-a, bez obzira na njihove primjedbe, izjasne po njegovom prijedlogu zaključka, te da se Arnautoviću dostavi ono što je on svojeručno napisao, kao prekucani materijal.  

Podsjetimo, Mirsad Peco, kandidat SDA za načelnika preminuo je na dan održavanja izbora 15. novembra. Osvojio je 10.204 glasa. Iza njega je kandidat HDZBiH Goran Pejaković sa 6.597 glasova, te Rogić smatra da je logično da njemu pripadne mandat. Arnautović insistira na poništavanju i ponavljanju izbora, dok su ostali članovi CIK-a za to da se sačeka potvrđivanje rezultata, nakon čega bi donijeli odluku.