Gradska izborna komisija Doboj, odnosno Općinska izborna komisija Srebrenica zadužene su da za predsjednika i članove biračkih odbora imenuju osobe koje su bile na listama za zamjenike predsjednika i članova biračkih odbora, a nisu učestvovali u spornom izbornom procesu u te dvije lokalne zajednice. 

Ukoliko ovaj postupak ne bude moguć popuna biračkih odbora izvršit će se na osnovi žrijeba učešća političkih partija koje će imati pravo predložiti nove kandidate za mjesta predsjednika i članova biračkih odbora. Ne izvrši li se ni na ovaj način popuna biračkih odbora učinit će to Gradska izborna komisija Doboj, odnosno Općinska izborna komisija Srebrenica iz svojih evidencija. 

Ponovni izbori za gradonačelnika i Skupštinu Grada Doboja, te načelnika i Skupštinu općine Srebrenica će se održati 21. februara 2021. godine u periodu od 7 do 19 sati na osnovu istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima, kao i istih kandidatskih listi za gradonačelnika odnosno načelnika i kandidatskih listi za skupštinu grada odnosno za skupštinu općine.

Birači koji su biračko pravo ostvarili putem mobilnog tima i posebnog mobilnog tima na dan 15. novembra 2020. godine na lokalnim izborima u BiH 2020. na ponovnim izborima nemaju pravo glasa. Centralna izborna komisija BiH će imena ovih birača posebno označiti na izvodu iz Centralnog biračkog spiska.