Cjelodnevne dežure su u Domu zdravlja Centar – Vrazova, Dom zdravlja Stari Grad, Dom zdravlja Novo Sarajevo u ulici Bihaćka 2, Dom zdravlja Novi Grad u ulici Bulevar Meše Selimovića 2, te domovi zdravlja Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš.

Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za općinu Trnovo i to od 8 do 16 sati.

Dežure od 07.30 do 20 sati odnose se i na Covid-centar Saraj-Polje, te Covid-ambulante Centar - Vrazova, Ilidža, Novo Sarajevo i Semizovac.

Testiranje na COVID-19 bit će moguće na lokalitetima kod Mosta Suade i Olge, Ilidža i Semizovac od 8 do 20 sati, saopćeno je iz Press službe JUDZKS.