Odgovore Federalne uprave civilne zaštite na pitanja Komisije za sigurnost zastupničkog doma Parlamenta FBiH o javnim nabavkama provedenim od proglašenja stanja nesreće 16 marta, objavilo je Oslobođenje. U nastavku možete pročitati pitanje i odgovore. 

Kako i na osnovu čega su formirane cijene u tabelama na Odlukama koje je Federalni štab civilne zaštite? Da li su prikupljane ponude raznih dobavljača ili na neki drugi način?

- Shodno cijenama na tržištu iz tekućeg perioda.

Ko je procjenjivao vrijednosti pojedinih nabavki i na osnovu čega?

- Procjene su vršene na osnovu pristiglih ponuda te na osnovu tržišnih cijena i mogućnosti kratkih rokova isporuke od strane dobavljača.

Zašto Uprava nije tražila ponude za nabavke medicinske opreme od firmi ovlaštenih za promet medicinskom opremom?

- FUCZ zaprimao je ponude i od ovlaštenih firmi za promet medicinskom opremom.

Ko je i kako napravio specifikaciju na osnovu koje su se kupili respiratori?

- Na osnovu zahtjeva Federalnog Zavoda za javno zdravstvo i pregleda potreba zdravstvenih institucija na području FBiH.

Da li ugovor između FUCZ-a i dobavljača respiratora firme FH Srebrena malina ima aneks ugovora i zašto ugovor nije raskinut zbog neispoštovanog roka isporuke respiratora?

- Ugovor nema potpisan aneks jer je izvornim predviđeno da će se eventualni sporovi rješavati mirnim putem. U skladu s tim dobavljač je dostavio obavijest od avioprevoznika o razlozima kašnjenja isporuke i ugovorni organ u skladu sa ZZO nije se odlučio na raskid ugovora.

Ko su bili čalnovi komisija za sve javne nabavke od 16. marta do sada?

- Nakon donošenja odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području FBiH FUCZ-a je iz razloga krajnje hitnosti, a u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije provela postupke nabavki materijala i opreme primjenjuju član 10 stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH. S obzirom na to da nisu korišteni osnovni i redovni postupci javnih nabavki komisije za nabavku nisu formirane.

Zašto je došlo do promjene u sastavu Federalnog štaba civilne zaštite?

- Federalni štab civilne zaštite vrši funkciju rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja. Komandanta, načelnika i članove Federalnog štaba postavlja i razrješava Vlada FBiH

Ko je potpisao odluku Federalnog štaba civilne zaštite od 1. aprila u ime zapovjednice Jelke Milićević?

- Odluku je potpisao načelnik Federalnog štaba civilne zaštite uz prethodnu saglasnost zapovjednice Federalnog štaba civilne zaštite.

Postoji li pismena odluka Vlade FBiH za nabavku respiratora?

- Vlada FBiH je na 165 hitnoj sjednici održanoj 2. aprila donijela odluku o davanju prethodne saglanosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije i odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH budžeta FBiH za 2020. godinu FUCZ-e.

Da li je Uprava zaprimila ponude na zvanične mailove firmi koje su renomirane u svojoj branši i da li je kontaktirala te firme?

- Da

Da li je Uprava vodila računa o profesionalnoj sposobnosti doabvljača?

- FUCZ je iz razloga krajnje hitnosti, a u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije i vrlo kratkih rokova važenja ponuda nije vršila identificiranje profesionalne sposobnosti.

Kako je došlo do toga da je Uprava postala služba za javne nabavke Federalnog štaba civilne zaštite?

- Zakonskim i podzakonskim aktima definisane su nadležnosti te u skladu s tim Federalni štab je stručno-oprativni organ. Funkciju stručne službe Federalnog štaba vrši FUCZ. Nabavke materijala i opreme iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća organizuje i sprovodi javnu nababvku FUCZ-a na osnovu odluke Federalnog štaba civilne zaštite.

Zašto je prisutan veliki broj posrednika u provedenim javnim nabavkama?

- Posrednika nije bilo. Svaki ugovor o nabavci potpisan je sa domaćom firmom.

Koji su respiratori traženi od Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koji su naručeni, a koji isporučeni?

- Od Zavoda za javno zdravstvo FBiH traženi su invazivni respiratori za djecu i odrasle i u skladu sa zahtjevom takvi su i nabavljeni.

Kako su firme bez referenci dobijale posao, zbog čega Uprava nije poslala specifikacije na adrese 21 firme koje su ovlaštene za uvoz medicinske opreme?

- FUCZ zbog proglašenja stanja nesreće na području FBiH efikasno je obavljao funkciju zaštite i spašavanja stanovništva, te zbog nestašice neophodnih sredstava i opreme na tržištu zaključivao sa dobavljačima kako bi i sredstva i opremu imali u što je mogućem kraćem roku, piše Oslobođenje.