Cikotić je upoznao komesara Varhelyija sa mjerama koje BiH poduzima u cilju bolje kontrole i nadzora granice i sprečavanja ilegalnih migracije te humanitarnog zbrinjavanja ilegalnih migranata.

Razgovarano je i o nastavku finansijske pomoći Evropske unije za efikasnije upravljanje migrantskom krizom.

BiH očekuje veću pomoć sigurnosnim i drugim nadležnim institucijama koje se bave pitanjima migracija, kako bi kadrovski i tehnički mogli da odgovore na ovaj sve veći sigurnosni i humanitarni izazov za BiH.

Na sastanku je najavljeno da će za nabavku opreme za zaštitu granice biti izdvojeno 1,5 miliona eura.