Cikotić je istakao dosadašnju uspješnu saradnju Ministarstva sigurnosti sa ove dvije UN-ove organizacije, naglasivši važnost zajedničkog rada i nastavka partnerskih odnosa u budućnosti kako bi se što bolje odgovorilo na sve izazove migrantske krize.

Posebno je razgovarano o zaštiti i smještaju porodica sa djecom i maloljetnika bez pratnje.

Ministar je potvrdio da je BiH do sada imala poseban senzibilitet prema ovim najugroženijim kategorijama migranata, te da će nastaviti i ubuduće da im pruža adekvatnu zaštitu, posebno zbog dolaska zime i hladnijeg vremena.

Istovremeno, ukazao je na plan sigurnosnih mjera koje poduzima BiH u cilju smanjenja priliva ilegalnih migranata, suzbijanja trgovine ljudima i presjecanja lanaca krijumčara ljudima, kao i povećanja sigurnosti u BiH, posebno u lokalnim zajednicama u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante.