Kako nam je kazao Selmo Cikotić, ministar sigurosti BiH, u odluci nije specificirano gdje će oni biti određeni, ali očekuje da će većina njih biti primljena za jačanje istočne granice.

Evropska komisija je u sklopu projekta pomoći BiH u upravljanju migracijama "IPA Special measures III", između ostalog, odobrila finansiranje troškova osnovne obuke za 300 kadeta u iznosu od 2.250.000 KM, a sredstva su operativna od septembra.

VEZANI TEKST - Granična policija BiH će do kraja aprila 2022. zaposliti 300 kadeta

Obuka kadeta počet će 2021. godine, a Cikotić je objasnio da je do tada potrebno raspisati konkurs, provesti sve procedure prijava, testiranja i provjera.

- To je zahtjevan proces i ne može se brzo uraditi. A zašto on nije počeo ranije, ne znam. Čim sam došao na ovu funkciju, stavio sam to u proceduru i evo donesena je odluka – dodao je.

Ministar je naveo i da će ovaj novac biti dovoljan za edukaciju i obuku kadeta, ali da 300 njih, ipak, nije dovoljan broj za čuvanje granice.

- Međutim, moramo ići postupno. Kad se ovi obuče, nadam se da ćemo u međuvremenu pripremiti odluku za novu generaciju, odnosno novi ciklus prijema kadeta. Zasad će policijske snage drugih državnih agencija i entitetskih MUP-ova pomagati Graničnoj policiji BiH u čuvanju granice – istakao je Cikotić.

Iz GPBiH kazali su nam kako će nakon završene obuke kadeti biti raspoređeni u organizacijske jedinice koje su najviše pogođene migrantskom krizom, u zavisnosti od sistematiziranih i upražnjenih radnih mjesta.

- Najveći migrantski pritisak je upravo na istočnom dijelu granice, gdje policijski službenici GP gotovo svakodnevno odvrate 50-100 osoba od pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Granična policija BiH na osnovu procjene i analize rizika preraspoređuje policijske službenike na dijelove granice gdje je najveći migrantski pritisak – naglasili su iz GPBiH, te dodali kako će konkurs za prijem kadeta biti objavljen nakon što se Odluka o njihovom prijemu objavi u Službenim novinama BiH.