- Tražili smo od Predsjedništva BiH da lokaciju ustupi Službi za poslove sa strancima na period od četiri mjeseca. U toku su konsulatacije u vezi ustupanja ove lokacije - rekao je Cikotić.

Ukoliko ne bude dovoljno prostora na Bradini, dio migranata će biti prebačeno u Delijaš, piše N1.

Iz Krajine je oko 13 sati krenulo 11 autobusa.

Migranti su proveli nekoliko noći na otvorenom, a obroke i toplu odjeću dijelio im je Crveni križ USK u saradnji sa IOM-om.