Istaknuto je da je saradnja sigurnosnih institucija u dvije zemlje izuzetno dobra, ali da postoji prostor za dalje unapređenje odnosa posebno kada je u pitanju zajednički odgovor na globalne sigurnosne izazove, kao što je organizirani kriminal i terorizam.

Naglašeno je da je stalna komunikacija i razmjena informacija između sigurnosnih agencija veoma važna za pravovremeni i adekvatan odgovor na ove izazove.

Ministar Cikotić je istakao spremnost Ministarstva sigurnosti BiH za nastavak i unapređenje saradnje te realizaciju ciljeva od zajedničkog interesa.

Ambasador Kalabuhov predao je pozivnicu ministru Cikotiću za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Savremeni pristupi prema monitoringu, sprečavanju i procjenama posljedica zemljotresa" koja će biti održana u Nišu, Republika Srbija, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.