Potcrtao je, istovremeno, da je za ostvarenje tog cilja veoma važna podrška i nastavak partnerskih odnosa s međunarodnim organizacijama, a posebno s NATO-om. 

Saradnja između Ministarstva sigurnosti BiH i NATO-a posebno je bila važna tokom odgovora na prirodne i druge nesreće, ali i pandemiju COVID-19, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Tokom sastanka istaknuta je posvećenost NATO–a da nastavi podršku Bosni i Hercegovini u reformi sigurnosnog sektora u cilju poboljšanja sigurnosti građana BiH, ali i ispunjavanja uvjeta na putu ka EU i euroatlantskim integracijama.

Razgovarano je o vježbi službi zaštite i spašavanja i Oružanih snaga BiH krajem mjeseca u Mostaru, na kojoj će se koristiti NICS sistem, čija primjena olakšava koordinaciju i komunikaciju spasilačkih službi na terenu.

Ovaj sistem, koji koriste službe zaštite i spašavanja u BiH i regionu, nastao je kao jedan od projekata zajedničke saradnje sa NATO-om, navodi se u saopćenju.