Naredba je donesena kako slijedi:

a) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A009, 155A002, 155A003 i 155A008

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 3 (Jugoistok ) - 152 na biračkom mjestu 152A003A;

c) za nivo izborne jedinice gradskog područja 1 (Sjever) – 154 na biračkim mjestima 154A002 i 154A007A i

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkim mjestima 155A003 i 155A008.

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi u utorak, 12.01.2021. godine u 10:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja, saopćio je CIK.