U Glavnom centru za brojanje izvršit će se brojanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata izbora sa redovnih biračkih mjesta, kako slijedi:

a) u osnovnoj izbornoj jedinici Centar Sarajevo na biračkom mjestu  136A052 po kandidatima za načelnika Općine Centar Sarajevo,

b) u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj na biračkom mjestu  038B076 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Doboj, 

c) u izbornoj jedinici Istočno Novo Sarajevo na biračkim mjestima 195B0003 NS i 195B011 NS po kandidatima za gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo,

d)  u osnovnoj izbornoj jedinici Kotor Varoš:

     1) na biračkim mjestima  070B005 i  070B022 po političkim subjektima i kandidatima za Skuštinu općine Kotor Varoš i

     2) na biračkom mjestu 070B012 po kandidatima za načelnika Općine Kotor Varoš,

e)  u osnovnoj izbornoj jedinici Livno na biračkom mjestu  106A023 po političkim subjektima i kandidatima za Gradsko vijeće Livno, 

f)  u osnovnoj izbornoj jedinici Lopare na biračkom mjestu  054B009 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu općine Lopare, 

g)  u osnovnoj izbornoj jedinici Orašje na biračkom mjestu  022A003B po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Orašje, 

h) u osnovnoj izbornoj jedinici Trebinje na biračkim mjestima 182B002, 182B009,182B012, 182B019, 182B030 i 182B038 po političkim subjektima i  kandidatima za Skupštinu grada Trebinje,

i)  u osnovnoj izbornoj jedinici Ilijaš na biračkom mjestu  118A022A za načelnika Općine Ilijaš po kandidatima i za Općinsko vijeće Ilijaš po političkim subjektima i kandidatima, 

j)  u osnovnoj izbornoj jedinici Bosanska Gradiška na biračkim mjestima  010B001 i 010B005 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Bosanska Gradiška, 

k)  u osnovnoj izbornoj jedinici Maglaj na biračkom mjestu  042A026 po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Maglaj i 

l)  u osnovnoj izbornoj jedinici Brčko distrikt BiH na biračkom mjestu  200C050C po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu Brčko distrikta BiH. 

U Glavnom centru za brojanje će se utvrditi i broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska:

a)  u osnovnoj izbornoj jedinici Bosanska Gradiška na biračkom mjestu  010B066,

b)  u osnovnoj izbornoj jedinici Lukavac na biračkom mjestu  047A040,

c)  u osnovnoj izbornoj jedinici Zenica na biračkom mjestu  093A072,

d) u osnovnoj izbornoj jedinici Novi Grad Sarajevo na biračkom mjestu 133A144 i

e)  u osnovnoj izbornoj jedinici Novo Sarajevo na biračkom mjestu 139A091.

Navedene aktivnosti će u Glavnom centru za brojanje biti provedene u četvrtak, 26.11.2020. godine sa početkom u 09:00 sati (Zetra, Sarajevo). Akreditirani posmatrači za navedena biračka mjesta političkih subjekata koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora, mogu biti prisutni u toku brojanja kao i akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje, o čemu će biti obaviješteni, saopćio je CIK.