Povodom dezinformacija koje se u pojedinim medijima posljednjih dana plasiraju o aktivnostima Centralne izborne komisije BiH, kao navodno "ponovno brojanje glasačkih listića", iz CIK-a su izdali saopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Iako je broj nevažećih glasačkih listića u proteklom izbornom ciklusu približno isti kao i u svim prethodnim izbornim ciklusima, a zbog problematike ove kategorije izbornih listića, CIK BIH je odlučila da u okviru svojih kadrovskih, finansijskih i prostornih mogućnosti, a prije uništavanja izbornog materijala, izvrši stručnu analizu osnova zbog čega su isti proglašenim nevažećim.

Ova aktivnost je formalno odobrena i odvija se u okviru prethodno utvrđene metodologije pripremljene od strane stručnjaka iz Odsjeka za izbore, a na reprezentativnom uzorku od 5% biračkih mjesta iz oba entiteta i Brčko Distrikta za sva četiri nivoa vlasti za koje su izbori održani 2018. godine.

U okviru ove analize utvrđuje se isključivo struktura  nevažećih glasačkih listića po grupama (neispunjeni-prazni, precrtani, dopisivani, potpisani ili namjerno prepravljani). Biće utvrđene i sve druge okolnosti i činjenice u vezi sa ovom kategorijom glasačkih listića (indikacije koje ukazuju na eventualnu tendenciju bojkota, neznanja ili manipulacije kod ispunjavanja listića) koje bi u budućnosti mogle da budu činjenična i stručna osnova za poduzimanje mjera i izmjena propisa u cilju poboljšanja ovog segmenta izbornog procesa.

Svaka druga interpretacija ove aktivnosti je proizvoljna i može se smatrati nedobronamjernom.