- Centralna izborna komisija BiH poziva birače koji glasaju putem pošte da glasaju odmah po prijemu glasačkog paketa a najkasnije do 2. oktobra do 19:00 sati, odnosno da datum na poštanskom pečatu slanja bude najkasnije 2. oktobar, dan izbora u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija BiH će koverte birača koji glasaju putem pošte primati pet dana nakon dana izbora, odnosno do ponoći 7. oktobra zato je jako važno da birač odmah po prijemu glasačkog paketa glasa, da bi povratna koverta blagovremeno bila u poštanskom pretincu Centralne izborne komisije BiH. Glasovi birača koji glasaju putem pošte broje se nakon verifikacije u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu - saopćeno je iz CIK-a.