Od danas počinje ponovno brojanje glasova sa 70 biračkih mjesta iz 13 općina ili gradova u BiH. Centralna izborna komisija je odluku o ponovnom brojanju glasačkih listića donijela u četvrtak, 25. oktobra, a ono se vrši u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

Najviše primjedbi je izneseno na rezultate izbora za Narodnu skupštinu RS-a. Za ovaj nivo vlasti ponovo će se brojati glasački listići sa ukupno 58 biračkih mjesta i to iz Bosanskog Broda sa 21 biračkog mjesta, iz Bijeljine 20, iz Modriče 14 i iz Lopara sa tri biračka mjesta.

Za Skupštinu Livanjskog kantona ponovno brojanje će se obaviti za tri biračka mjesta i to dva iz Tomislavgrada i jedno iz Livna.

Sa po dva biračka mjesta glasovi će se brojati za predsjednika i potpredsjednika RS-a iz Srebrenice, Zastupnički dom Parlamenta FBiH iz Mostara i Skupštinu Zapadnohercegovačkog kantona iz Širokog Brijega i Ljubuškog.

Sa po jednog biračkog mjesta glasovi će se ponovo brojati za Skupštinu Kantona Sarajevo iz Općine Centar, Skupštinu Bosanskopodrinjskog kantona iz općine Goražde, te za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara.

Najviše zahtjeva, prema broju biračkih mjesta, podnijela je Koalicija SDS-a. Oni su tražili da se ponovo prebroje glasovi sa ukupno 35 mjesta iz Bosanskog Broda i Modriče. DNS je tražio ponovno brojanje za ukupno 23 mjesta, iz Bijeljine i Lopara.

NSRzB je tražila da se ponovi brojanje glasova na tri biračka mjesta i to iz Livna i Tomislavgrada. Sa po dva biračka mjesta listići će se ponovo brojati po zahtjevu koalicije koju predvodi HDZ 1990, iz Širokog Brijega i Ljubuškog, te na zahtjev SDA za Parlament FBiH iz Mostara.

Sa po jednog biračkog mjesta glasovi će se brojati po zahtjevu BPS-a iz Općine Centar Sarajevo, SBB-a iz Goražda, te SDPBiH iz Mostara za skupštinu HNK.

Za ponovno brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednike RS-a iz CIK-a nisu naveli ko je podnosilac zahtjeva.