Istovremeno, CIK je definitivno odbio prijavu za učešće na izborima Bosanske narodne stranke-VND, koja nije imala dovoljan broj validnih potpisa birača, a problem je bio što je njen naziv bio sličan nazivu druge stranke pa ga je morala promijeniti i što nisu poslali finansijski izvještaj putem aplikacije.

Zahtjev CIK-a da ove nedostatke otklone su ignorisali, kako je rečeno na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije.

Odbijanje prijave za učešće na izborima bilo je predloženo i za Hrvatsku stranku prava BiH i Herceg-bosne, ali ovakav prijedlog CIK nije prihvatio te će i ova stranka učestvovati na izborima.

Ova stranka je u dodatnom roku dostavila još 539 potpisa podrške, što je nešto više nego što je bilo traženo, a nadležna služba CIK-a je primijetila da među tim potpisima ima identičnih pa su predložili da se njihova prijava odbije.

VEZANI TEKST - Zloupotrebe kod prikupljanja potpisa podrške birača: Opet se pojavili mrtvi na prijavama stranaka?

- Bojim se da nemamo osnova za ocjenu ovih potpisa kao nevažećih. Naše provjere se svode na tri osnovne stvari, da li je određena osoba dala svoj potpis podrške za dva ili više političkih subjekata, da li je upisana u Centralni birački spisak, i tu želim reći mi smo imali slučajeva da su potpise davale ososbe koje su umrle pa često otkrivali da je za njih ista osoba potpisivala obrazac podrške, i da li je potpis dalo lice koje nije uopće upisano u Centralni birački spisak – rekla je Irena Hadžiabdić, članica CIK-a.

Dodala je da je na ovu pojavu ukazano i kod nekih drugih stranaka koje su već ovjerili, te je potreban jednak pristup za sve, a da će Tužilaštvu dostaviti prijavu i za one koje su ovjerili, "a imali su i identične potpise i umrle osobe na prijavi".

Član CIK-a Jovan Kalaba napomenuo je da zbog nedostatka novca nisu uspjeli angažirati dodatno osoblje, između ostalog grafologa, ovlaštenog sudskog vještaka.

Dodao je da ovjeru ove stranke mogu kasnije poništiti ako nadležno tužilaštvo ili sud kažu da je bilo manipulacija.

Članoca CIK-a Vanja Bjelica-Prutina rekla je da su uočili da se izborne manipulacije dešavaju već na početku izbornog procesa, kod prvih aktivnosti.

- Ovo je prva aktivnost, prikupljanje potpisa podrške i već tu vidimo da stranke i nezavisni kandidati na svojim potpisima podrške imaju one koji nama djeluju kao da su potpisani od strane iste osobe ili pripadaju umrlim ili ne ispunjavaju druge kriterije. Ta pojava je poražavajuća i protezat će se kroz cijeli izborni proces. Ono što je drugačije je e-mail poruka službe da je isti slučaj zablježen kod još 17 stranaka. Neke od smo ovjerili, a neke su predložene za ovjeru na današnjoj sjednici. Svaki politički subjek mora imati isti tretman. Ako će naš stav biti da mi cijenimo da li neki potpis pripada nekom licu, trebamo priznati da nemamo dovoljno ljudi, i da nemamo bazu IDDEEA-e da to provjerimo. Ja ću također podržati ovjeru ove stranke, a predlažem da za sve subjekte za koje imamo sumnju da su izvršene manipualcije kroz prikupljanje potpisa podrške, da se predmeti dostave tužilaštvima - rekla je Bjelica-Prutina.

Inače Hrvatska stranka prava BiH i Herceg-bosne će na izborima nastupiti pod novim nazivom, Hrvatska stranka prava HB i Bosne i Hercegovine, jer je stari bio sličan drugoj stranci,što je danas prihvatio CIK.