Gradska izborna komisija Mostar podnijela je zahtjeve za otvaranje vreća i pravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata, a radi se o više od 70 biračkih mjesta na kojima se glasalo u Mostaru.

Član CIK-a Suad Arnautović pozvao je da posao bude transparentan i da se na vrijeme obavijesti javnost o otvaranju vreća i objedinjavanju rezultata.

- Ovo treba zabilježiti i na kraju pokrenuti određene postupke protiv administracija u Mostaru, jer vidimo da je veliki broj biračkih mjesta u pitanju. Na polovini biračkih mjesta potrebna je manja ili veća intervencija - dodao je.

S njim se složila članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina, dok je član CIK-a Vlado Rogić izrazio zabrinutost zahtjevom Gradske izborne komisije Mostar za novo brojanje jer se radi o mnogo biračkih mjesta.

Odluka o ponovnom brojanju usvojena je jednoglasno, a naredba o tome bit će izrađena i dostavljena Gradskoj izbornoj komisiji Mostar.

Nakon 12 godina u Mostaru su jučer, 20. decembra, održani lokalni izbori, a građani Mostara, njih 100.864, mogli su svoje biračko pravo ostvariti na 150 redovnih biračkih mjesta.

Bilo je i 16 biračkih mjesta u odsustvu, jedno biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima, a formirano je i 20 redovitih mobilnih timova.