Za Srebrenicu je predloženo da se ponište izbori na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu za nivo načelnika i Skupštine općine, dok je za Doboj predloženo poništavanje izbora na 89 redovnih biračkih mjesta za nivo gradonačelnika i Skupštine grada Doboj. 

Prema prijedlogu odluke za Srebrenicu neće biti, ukoliko bude usvojena, poništeni izbori na dva redovna i 20 biračkih mjesta u odsustvu, a odlukom nisu obuhvaćeni ni glasovi koji su stigli poštom. 

Kada je riječ o Travniku, kandidat SDA koji je pobijedio za načelnika Mirsad Peco preminuo je na dan izbora.