CIKBiH bi, osim ove odluke, trebao donijeti i druge akte potrebne za pripremu i održavanje Općih izbora, među kojima je i odluka o zaključivanju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 3. maj 2022. godine u 24.00 sata, kao i pravilnik o prijavi i uvjetima za ovjeru političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2022. godine, te pravilnik o provedbi izbora.