Kako ocjenjuje ekonomski analitičar Admir Čavalić, razlozi za pad cijena hrane na svjetskom tržištu su različiti i teško je govoriti o konkretnim.

Činjenica je da imamo u pozadini i rast kamatnih stopa Evropske centralne banke što, dodaje on, uvjetuje da se ograničava potencijal ponude.

- Također, to uvjetuje i potencijal potražnje što znači da kad dolaze neki novi tržišni momenti, nove tačke susreta ponude i potražnje, to vodi posljedično padu cijena. Moguće da će se to desiti i sa nekim drugim proizvodima. Nastojimo vjerovati u to da ova politika visokih kamatnih stopa daje rezultate, tako se i očekivalo i prognoziralo – rekao je Čavalić.

Što se tiče pada cijena konkretno u našoj državi, Čavalić ističe kako Bosna i Hercegovina u značajnoj mjeri zavisi od uvoza, posebno kada se radi o prehrabenim proizvodima.

- Još je rano prognozirati, ali ukoliko se nastavi trend pada cijena hrane moguće dakle da u kratkom roku dođe do pada cijena hrane i u BiH – kaže on.

 Pored cijena hrane koju uvozimo, pojašnjava Čavalić, imamo i niz faktora proizvodnje koji se koriste u domaćoj prehrambenoj industriji a koji su uzrokovali rast cijena na domaćem tržištu.

- Moguće dakle da će lančano uvjetovati opći pad cijena hrane, ali kad govorimo o padu cijena hrane, ne mislimo na pad na onu cijenu prije krize, prije inflacije. Govorimo o ublažavanju, usporavanju značajnijeg trenda rasta cijena. To je vrlo bitno tokom zime jer očekujemo generalno energetsku krizu – naveo je on.

Čavalić naglašava kako, ukoliko ostane taj trend pada cijena, tržišta vrlo brzo reaguju.

- Prvo ide sa svjetskog na regionalno tržište, a zatim i s regionalnog na bh. tržište. Dakle, u roku od nekih mjesec dana možemo očekivati da se i kod nas vrši adaptacija tržišne cijene. Sada, ono što je bitno napomenuti jeste da moramo imati otvorene granice, forsirati našu vanjsku trgovinu. To je bitno ukoliko želimo imati pad cijena – zaključio je.