To je za Faktor, nakon večeras održane sjednice Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH, kazao prim. dr. Goran Čerkez.

- Na osnovu epidemiološke situacije koja trenutno vlada u Federaciji BiH, i imajući u vidu da trenutno u našoj zemlji boravi veliki broj turista iz drugih zemalja na skijanju, te da je počeo i zimski raspust, kada će puno djece boraviti na skijalištima, odlučili smo se da produžimo mjere za još 14 dana. Novogodišnji praznici su iza nas, vidjet ćemo kakva će epidemiološka slika biti u narednih desetak dana, hoćemo li, zbog zabava koje su održavane, imati skok broja zaraženih – naglasio je Čerkez.

Mjere koje i dalje ostaju su:

Naređuje se obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu.

Produžena je i odredba kojom se ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23 sata uvečer do pet sati ujutru narednog dana.

Također, naredbom se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva nalaže da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području kantona u razdoblju od 23 sata uvečer do pet sati ujutro narednog dana.