- Centralna banka BiH (CBBiH) je početkom 2023. godine pred nadležnim Sudom pokrenula upravni spor u vezi sa neizdavanjem urbanističke saglasnosti, budući da je rješenjima Općine i nadležnog ministarstva, onemogućena u korištenju svog prava vlasništva u one svrhe u koje je zemljište i kupljeno a to je izgradnja poslovnog objekta - odgovorili su za Faktor iz Centralne banke.

Iz Općine Centar ne odgovaraju na naša pitanja šta će učiniti da se riješi ovaj dugogodišnji spor. U međuvremenu iz Centralne banke BiH odlučili su da se ova sapunica okonča jer zemljište je plaćeno Općini Centar, a to su novci poreznih obveznika. Pregovori između Centralne banke BiH i Općine Centar da se spor riješi odavno su prestali. 

- Osim ovog sudskog spora, trenutno se u saradnji s advokatskim timom intenzivno radi na analizi i drugih pravnih mogućnosti u vezi sa zaštitom prava i interesa CBBiH, kao i mogućnosti naplate eventualne štete i zateznih kamata na uredno i blagovremeno isplaćen iznos kupoprodajne cijene i građevinske rente koju je platila Centralna banka. Konačnu odluku i tom pogledu ćemo donijeti u što skorijem roku – poručuju iz Centralne banke BiH.

Centralna banka BiH je 2019. godine u parku Hastahana kupila zemljište površine 2.290 kvadrata za 4,7 miliona maraka od sarajevske Općine Centar, ali ni do danas nije počela izgradnja poslovne zgrade jer to ne dozvoljava Srđan Mandić, načelnik Općine Centar.

Općina Centar nije izvršila svoje ugovorne obaveze te od momenta kada je CBBiH predala zahtjev za urbanističku saglasnost, zajedno s idejnim projektom, na sve moguće načine onemogućava se CBBiH u korištenju svog prava vlasništva u svrhe u koje je parcela i kupljena.

Dogovor CBBiH sa Općinom Centar propao je i oko davanja zamjenske lokacije za izgradnju poslovne zgrade. U međuvremenu ispred zgrade Centralne banke, koja je pod zaštitom države kao nacionalni spomenik, sa odobrenjem Općine postavljaju se reklamni panoi, gdje im nije mjesto!