Softić smatra da je lokalitet Hastahane prihvatljiv, ali ne i ona alternativna lokacija koju je načelnik Mandić ponudio prekoputa Avazovog tornja u Velešićima.

VEZANI TEKST - Centralna banka BiH traži dozvolu za gradnju od Općine Centar na Hastahani ili kod SCC-a
 

- Odbacujemo tvrdnje koje su se pojavile u medijima nakon održane tematske sjednice Općinskog vijeća Centar, a prema kojima su se CBBiH nudile različite alternativne lokacije, te da CBBiH insistira na izgradnji objekta isključivo na lokalitetu Hastahana i da ne prihvata bilo koju drugu opciju niti razgovor na ovu temu. Jedina alternativna lokacija koju je Općina Centar ponudila CBBiH bila je lokacija u Velešićima koja uopće nije vlasništo Općine Centar, niti Općina ima pravo njome raspolagati. Budući da je evidentno da postoje neriješeni stvarno pravni odnosi u pogledu zamjenske nekretnine, CBBiH je ovu ponudu odbila, uz detaljno obrazloženje svojih razloga - naveo je Softić.

Dalje je naveo da je za Centralnu banku od prioritetnog značaja ispunjenje njenog strateškog cilja – osiguranje adekvatnih poslovnih prostora radi ispunjavanja zakonskih obaveza i daljeg razvoja.

VEZANI TEKST - Hadžiahmetović na strani Centralne banke, Mandiću ostalo da se uzda u SDA-ovog Kapidžića
 

Stoga je u otvorenom pismu Softić pozvao Mandića da ispoštuje zakone i odluke nadležnih institucija, i konačno riješi ovo pitanje. U skladu s tim, CBBiH nudi dvije opcije:

1. Da se u skladu s važećim propisima i Zaključkom Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, donese Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, ili

2. Da se Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ponudi adekvatna, primjerena zamjenska parcela.

Osim toga, guverner CBBiH je ukazao i na karakteristike koje bi za njih trebala imati prihvatljiva lokacija:

- Minimalna površina 2.300 kvadratnih metara;
- Adekvatan saobraćajni prilaz građevinskoj parceli;
- Isključivo vlasništvo Općine Centar 1/1, bez upisnih tereta;
- Uža gradska jezgra (prednost Marijin Dvor i bliža okolina);
- Udaljenost od korita rijeke Miljacke minimalno 200 metara;
- Mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu dvije etaže ispod zemlje, prizemlje plus tri etaže iznad (-2+P+3).

- Jedna takva lokacija je u blizini tržnog centra SCC, te CBBiH očekuje da joj se ponudi ova parcela i ubrzaju sve administrativne procedure za izdavanje dozvola za ovu lokaciju. CBBiH očekuje od Općine Centar odgovor u roku od sedam dana, u protivnom, CBBiH na raspolaganju ostaje jedino pokretanje sudskog spora kojim će potraživati zaštitu svojih prava - poručio je na kraju guverner Centralne banke BiH.