On smatra da su izmjenom veznika poslovnici postali neustavni.

Umjesto "ili" ubačeno "i"

- Tražim od sekretara Doma i Ureda visokog predstavnika da mi dostave originalan tekst amandmana na Ustav Federacije BiH i obrazloženje 42. amandmana jer u tom amandmanu stoji, u članu 2. da najmanje jedna trećina delegata iz klubova Bošnjaka, Hrvata ili srpskih delegata, mogu kandidovati predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Smatram da je kasnije u poslovnicima oba doma neustavno umjesto "ili" ubačena riječ "i", što daje potpuno drugo značenje - kazao je na današnjoj sjednici u okviru zastupničkih pitanja Čengić.

Ukazuje kako je zatražio tumačenje kako bi mogli pristupiti apelaciji Ustavnom sudu FBiH.

- Molim vas da Parlament FBiH službenim putem od OHR-a koji je nametnuo ovaj amandman na Ustav FBiH, dostavi obrazloženje izvornog amandmana na Ustav FBiH jer u poslovnicima je izbačen veznik "ili" a ubačen veznik "i", što nema isto značenje. Smatram da su poslovnici oba doma neustavni jer Ustav FBiH kaže da je dovoljan jedan klub da predloži listu sva tri delegata - kazao je Čengić.

On je postavio pitanje za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da li će i kada planiraju donijeti zakon o gorskoj službi spašavanja.

Senzori za mjerenje šećera u krvi 

- Svjedoci smo da često GSS u svim općinama i gradovima u FBiH pomaže civilnoj i drugim jedinicama zaštite, policiji, vatrogascima, a nemaju svoj zakon već se njihov rad reguliše zakonom o udruženjima i fondacijama - ukazuje Čengić.

Na današnjoj sjednici usvojena je inicijativa Kluba zastupnika iz DF-a da se formira komisija koja će ispitati rad Operatora za obnovljive izvore energije i kogenereaciju FBiH od 2018. godine do danas. Također, usvojena je inicijativa zastupnice Kenele Zuko (SDP) da se za djecu u FBiH koja boluju od dijabetesa osiguraju senzori za kontinuirano mjerenje šećera u krvi i time izbjegne situacija da se djeca bodu 200 puta mjesečno radi kontrole šećera u krvi.

Zastupnik Damir Mašić (SDP) izrazio je nezadovoljstvo ispred SDP-a što današnjoj sjednici ne pristustvuju federalni ministri i premijer.

Zašto nema premijera i ministara na sjednici 

- Mi iz SDP-a izražavamo nezadovoljstvo neodgovornim odnosom Vlade FBiH jer u trenutku kada bi trebalo svi ministri i premijer ovdje da sjede, imamo prisutna samo dva ministra. To je bruka i sramota i vrijeđanje parlamenta. Ne želim da ovo prođe nezapaženo. Ovo je neukusno - kazao je Mašić.

Predsjedavajući Mirsad Zaimović je dodao kako nijedan od federalnih ministara nije javio da neće doći na sjednicu, pojasnivši kako se premijer Fadil Novalić nalazi u Prijedoru na obilježavanju Dana bijelih traka.