Naglašava da bi svako ustupanje kadra ugrozilo funkcionisanje ove ustanove koja pacijentima ne može uskratiti pružanje primarne zdravstvene zaštite što je, kako navodi, njen jedini zadatak.

Direktor Čengić ističe da Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" pruža sve usluge pacijentima u oblasti primarne zdravstvene zaštite, ali i onima koji su oboljeli od koronavirusa što uključuje i svakodnevan rad na terenu kroz kućne posjete.

- Iako je 11 uposlenika ove ustanove trenutno u izolaciji, usluge nisu reducirane, a pod najvećim pritiskom su timovi u Covid ambulanti koja je adresa za sumnjive ili potvrđene slučajeve koronavirusa. S obzirom da se epidemiološka situacija usložnjava, vjerovatno će broj inficiranih i među uposlenicima rasti, a neke službe su već u deficitu s kadrom - napominje Čengić.

Dodaje da zbog svega navedenog, formiranje zajedničkih timova Kantonalne bolnice i Doma zdravlja za eventualne potrebe izolatorija u Đačkom domu, nije moguće.

- Mi ne smijemo ugroziti pružanje primarne zdarvstvene zaštite što je ustvari naš jedini zadatak i nas niko ne može obavezati da radimo nešto drugo osim u situacijama kada je vanredno ili stanje prirodne nesreće, što trenutno nije slučaj, tako da svako davanje kadra kojeg nemamo i koji nam je deficitaran, pogotovo ljekari što je nemoguće i sestara, dovelo bi do toga da moramo zatvarati pojedine ambulante, što ne želimo da radimo jer onda pacijenti koji toj ambulanti pripadaju ne mogu dobiti uslugu i svi bi morali ići u ovaj centralni objekat - kategoričan je Čengić.

Napominje da će zbog usložnjavanja epidemiološke situacije u Goraždu, i bez izolatorija Dom zdravlja možda biti prinuđen na taj čin, ukoliko bude više uposlenih zaraženo ili u izolaciji. Smatra da je jedino pravo riješenje da se, za eventualno stavljanje izolatorija u funkciju, osiguraju sredstva za prijem novog medicinskog osoblja.

- Svako oduzimanje kadra Domu zdravlja ugrozilo bi i ove ljude koji se liječe u kućnim uslovima i došli bi u situaciju da nema ko da ih posjeti ili naše ostale pacijente koji boluju od drugih bolesti, koji takođe imaju pravo na svoju redovnu zdravstvenu uslugu. Istina, smještaj pacijenata u vanbolnički izolatorij koji imaju indikacije za hospitalizaciju, olakšao bi rad timovima koji odlaze u kućne posjete jer sigurno ih ima dosta takvih koji se liječe u kućnim uslovima, što potvrđuje i činjenica da smo samo jučer imali 74 intervenske terapije i to su najčešće pacijenti sa obostranim upalama pluća koji primaju intervenske antibiotike - kazao je direktor Doma zdravlja Goražde.

Iz Kantonalne bolnice Goražde jučer su poručili da će, ukoliko se ukaže potreba, smještaj pacijenata u izolatorij u Đačkom domu biti moguć jedino ako se formiraju zajednički timovi dvije zdravstvene ustanove.

S obzirom da je kantonalna vlada ranije naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja da u saradnji sa Kantonalnom bolnicom, domovima zdravlja i Službom za zapošljavanje BPK sačini plan potrebnog medicinskog kadra, direktor Zavoda Salem Halilović danas je potvrdio da je ova ustanova spremna izdvojiti sredstva za angažman dodatnog medicinskog kadra sa evidencije Službe za zapošljavanje, odmah nakon što dobije zaključak Vlade.

Broj oboljelih od koronavirusa i na području BPK Goražde svakodnevno raste, a u posljednja 24 sata potvrđeno je 35 novih slučajeva, čime se broj inficiranih popeo na 148, dok se u izolaciji nalaze 434 osobe. 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo BPK, u Kantonalnoj bolnici Goražde na liječenju se nalazi šest pacijenata, dok je na klinici Podhrastovi u Sarajevu hospitalizirano 12 osoba iz ovog kantona.