- Da li ste u proteklom periodu izvršili preraspodjelu sredstava sa određenih pozicija na poziciju predsjedavajućeg Skupštine KS kolege Mirze Čelika, a koji je ta sredstva u 18 dana u iznosu od 49.3000 KM doznačio udruženjima, vjerskim zajednicama za realizaciju projekata. Da li je to zakonito i legalno – pitao je Konaković.

Kazao je kako je Čelik bio lakše ruke nego on jer je za 18 dana uspio podijeliti 49.3000 KM.

- Kolega Čelik, čestitam – kazao je Konaković.

Ministar finansija Jasmin Halebić kazao je da je tačno da je novac sa Ministarstva finansija preraspodijeljen na Kabinet predsjedavajućeg.

- Riječ je o preraspodjeli od 8. oktobra na sjednici Vlade KS gdje je sa Ministarstva finansija sa ekonomskog koda kamate na domaće pozajmljivanje preraspodijeljeno 40 hiljada maraka na kabinet predsjedavajućeg i  zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS na ekonomski kod rekonstrukcija, sanacija, otkup, izgradnja vjerskih, i drugih te kulturno-historijskih objekata. Pravni osnov sadržan je u članu 17. Zakona o izvršenju budžeta koji kaže da Ministarstvo finansija može jednom kvartalno na zahtjev budžetskog korisnika donijeti odluku o preraspodjeli izdataka u okviru tog budžetskog korisnika, a koji su odobreni u budžetu, najviše do 10 posto od ukupnih odobrenih izdataka za tog budžetskog korisnika. Mi to kolokvijalno zovemo interna preraspodjela. Ova preraspodjela o kojoj je riječ je sadržana u ovom članu stav tri koji kaže, koja objašnjava mogućnost preraspodjele između dva budžetska korisnika, nju zovemo eksterna preraspodjela - kazao je između ostalog Halebić.

VEZANI TEKST - Tužilaštvo KS istražuje kako je Konaković dijelio budžetski novac, u BANU-u pokušavaju sve "popeglati"

Halebić je kazao da se pitanje zastupnika Konakovića odnosi na eksternu preraspodjelu između dva budžetska korisnika, te da je riječ o 40 hiljada maraka.

- Zaboravili ste još jednu preraspodjelu, prije nekoliko dana na Kabinet predsjedavajućeg Čelika dodali još 10 hiljada maraka, tako da je to ukupno 50. Hvala vam na odgovoru da je to sve legalno i po zakonu. Nekako me je to zanimalo, vjerovatno znate i zašto - kazao je Konaković nakon odgovora ministra Halebića.

Konaković je, kad je bio predsjedavajući Skupštine KS u vrijeme "šestorke" raspolagao sa više od pola miliona KM. Naime, budžet predsjedavajućeg tada je uvećan sa 30.000 KM na više od 600.000 KM, a nakon što je utvrđeno da je taj novac dijeljen osobama povezanim sa šefom NiP-a, Konaković je u javnim istupima insistirao na tezi o transparentnoj raspodjeli, ali još nije objasnio koji su to projekti BANU-a koji su ga oduševili u toj mjeri da je organizaciji iza koje stoji Muamer Zukorlić dao 60.000 KM, a nekim drugim tek 1.000 KM. Novac dat BANU-u je i predmet istrage Tužilaštva KS.