Zakon je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 23. aprila i na sjednici Doma naroda održanoj 4. maja ove godine.

Ovaj zakon bit će objavljen u petak u Službenim novinama Federacije BiH, te stupa na snagu narednog dana od dana objave, a prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće, saopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.