Na suđenju tužiocu Boži Mihajloviću zbog nesavjesnog rada u službi, svedokinja državnog Tužilaštva je izjavila da je zastupala jednog od klijenata za povrat privremeno oduzetog novca koji je tek nakon urgencije vraćen Tužilaštvu BiH.

Advokatica Senada Mirojević je ispričala da ju je klijent angažovao za povrat novca privremeno oduzetog tokom istrage u februaru 2006. godine, zbog čega je u dva navrata – u decembru 2013. i maju 2014. – slala zahtjeve Tužilaštvu i Sudu BiH, uz konstataciju da nije podignuta optužnica, ali da nikakve odgovore nije dobila.

- U augustu 2014. sam podnijela apelaciju Ustavnom sudu BiH, a u oktobru 2014. je Sud BiH donio rješenje gdje se nalaže vraćanje oduzetog novca i naloženo je Tužilaštvu da to uradi. Dobijali smo neke podneske od Tužilaštva s terminom vraćanja, ali je to odgađano tri ili četiri puta - rekla je svjedokinja.

Podneske je, kako je pojasnila, dobijala od postupajućeg tužioca Mihajlovića te je u februaru 2015. poslala urgenciju Tužilaštvu, nakon čega je zakazan termin vraćanja.

- Nakon te urgencije, vraćen je novac. Pozvali su me u Tužilaštvo. Nisam sravnjavala serijske brojeve novčanica, samo sam gledala količinu novca - kazala je svjedokinja.

Optužnica tereti Mihajlovića da je propustio da vrši nadzor nad radom daktilografkinje koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta, u iznosu od preko 100.000 konvertibilnih maraka (KM).

Rasim Smriko je izjavio da je radio kao domar u noćnom klubu "Kiss" u Busovači kada je u februaru 2006. bila "racija" te je tom prilikom uhapšen i pritvoren, a od njega je privremeno oduzeto 600 KM i 100 eura njegovog i novca koji mu je dao konobar.

- Kada je ukinut pritvor, Almir Kolić je bio sa mnom, došli smo ovdje da tražimo gospodina Božu Mihajlovića da vidimo šta je sa oduzetim predmetima. Novac se podrazumijeva. Došla je tužiočeva sekretarica, koja nam je rekla da ćemo dobiti pozive ako bude suđenja - ispričao je svjedok.

Tužilaštvo mu je predočilo dio iskaza iz istrage u kojem je naveo da je sekretarica rekla da, ako dođe do procesa, znat će se šta će biti s predmetima, kao i da mogu zaboraviti oduzete predmete, što je svjedok u sudnici potvrdio.

Prema njegovim riječima, kasnije nije kontaktiran u vezi sa oduzetim predmetima, niti je obaviješten da je obustavljena istraga protiv njega.

Svjedok Almir Kolić je kazao da je povremeno radio u objektu "Kiss" na loženju vatre, da je lišen slobode i pritvoren, te da je od njega tom prilikom privremeno oduzet mobitel te 150 maraka i 100 eura, da su jednom dolazili da vide šta je s tim predmetima i da im je neko na ulazu rekao da će proces biti sproveden.

Odgovarajući na unakrsna pitanja Odbrane, svjedoci Smirko i Kolić su kazali da su u istrazi izjavili da ne traže povrat novca, niti da isti traže sada, kao i da ih je više interesovalo šta će biti s procesom.

Sabahudin Olovčić je posvjedočio da je sekretarici optuženog Mihajlovića prodao stan preko agencije za 78.000 KM.

Prema njegovim riječima, u martu 2010. mu je sekretarica donijela kaparu i dala novac u iznosu od 8.000 KM, potom je u banci podigla kredit od 60.000 KM i transakcijom prebacila ta sredstva, a 10.000 KM je predala kada su kod notara sastavljali ugovor.

Tužilaštvo mu je predočio dio zapisnika iz istrage u kojem je rekao da je kaparu dobio u februaru 2010, a ugovor sklopio u martu iste godine, na šta je svjedok kazao da je vjerovatno tako bilo.

Odbrana je istakla prigovore relevantnosti na iskaze sva četiri saslušana svjedoka.

- Časni sude, deremo pare nizašta - kazo je Mihajlovićev branilac advokat Vlado Adamović. 

Adamović: Uložio prigovor relevantnosti za sva četiri svjedoka 

Nastavak suđenja je 20. augusta.