Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara uputio je zastupničko pitanje u kojem informacije o povećanju tekuće rezerve (transferi neprofitniim organizacijama) u kabinetu predsjedavajućeg SKS, na 200 hiljada KM, i premijera KS na 106 hiljada KM, kao i o utrošku tih sredstava.

- Kao prvo, nikada u historiji KS nije toliki iznos namijenjen kabinetu predsjedavajućeg SKS da dijeli udruženjima. U prošlom mandatu predsjedavajuća SKS je raspolagala sa 30.000 KM, a sada predsjedavajući SKS ima – 200.000 KM, što je više nego što imaju članovi Predsjedništva BiH. Neozbiljna je takva disproporcija između kolektivnog šefa države i kantonalnih funkcionera.

Kao drugo, nenormalno je da se toliki iznos dijeli kroz tekuću rezervu, koja inače služi samo za hitne i nepredviđene troškove. Iznos od 200.000 prevazilazi taj koncept i ti novci se moraju dijeliti po principu otvorenih konkursa, gdje sva udruženja građana mogu ravnopravno da konkurišu, a ne da predsjedavajući dijeli po svojoj volji.

I sam premijer Forto je u svom ekspozeu najavio da će se ova sredstva isključivo dijeliti putem javnih poziva, a sada ima za 23 hiljade veću tekuću rezervu nego prethodni premijer u budžetu za 2018. Uostalom vidjeli smo u aferi "Institut za kulturu" po kojim kriterijima sadašnja vlast u KS dijeli novce.

Kao treće, prilikom usvajanja budžeta, uputio sam amandman da se dio tih sredstava prebaci za nagrade nastavnicima za ostvarene rezultate učenika na takmičenjima. Vladajuća većina je to odbila. Onda smo tražili da se ta sredstva usmjere za "Studentski centar Islamske zajednice BiH". I to su odbili - naveo je Čampara, saopćeno je iz Kantonalnog odbora SDA Sarajevo.