Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH i delegat Kluba Bošnjaka Aljoša Čampara predlagač je Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koji je ove sedmice upućen u javnu raspravu od 60 dana nakon usvajanja u Domu naroda.

Kaže da je cilj zakona da se jednom od roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom prizna pravo na status "roditelja njegovatelja", te da mu se omogući mjesečna naknada i novac za uplatu penzionog i zdravstvenog osiguranja.

- Predložio sam da se Zakon dopuni sa devet novih članova da bi se na sistemski način počela rješavati problematika kada su u pitanju porodice koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju. Tu prvenstveno smatram da treba podržati roditelje, te riješiti njihov status imajući u vidu da su u najvećem broju slučaja sami roditelji "njegovatelji, stručnjaci, odgajatelji..." svoje djece, gdje im je pri tome oduzeto osnovno pravo, pravo na rad, jer nisu u mogućnosti raditi budući da je njihovoj djeci nerijetko neophodna 24-satna briga i njega – izjavio je Čampara.    

Kako predviđa zakonski tekst, jedan od roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom imao bi status roditelja njegovatelja ako ispunjava nekoliko uslova. Među njima su da je "potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen".

Također, ako je "u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala", te ako "ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba".

- Zbog navedenih, kao i drugih odredbi u Nacrtu zakona oba doma Parlamenta FBiH usvojili su zaključke po kojima se zadužuje Vlada i resorno ministarstvo, prije obavljanja javne rasprave, da urade detaljnu procjenu broja osoba koje bi ostvarivale pravo na priznavanje statusa roditelja–njegovatelja. Pored toga, Federalno ministarstvo zdravstva treba odrediti koja zdravstvena stanja osoba sa invaliditetom su uslov za ostvarivanje ovog prava – istakao je Čampara govoreći o zakonskom rješenju koje je urađeno po uzoru na zemlje Evropske unije, gdje je sistemski tretirano i riješeno pitanje roditelja njegovatelja.