Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, za Faktor je kazao da je FUCZ Vladi FBiH dostavio sve o svojim nadležnostima, ali ne i o nabavkama.

Podsjećamo, na današnjoj sjednici Federalne vlade trebalo je da se raspravlja o javnim nabavkama svih federalnih institucija od proglašenja nesreće do danas, a među kojima je i FUCZ. Pred Vladom su se našle informacije 80 institucija, ali ne i FUCZ o tome šta je nabavljao u proteklom periodu, po kojoj cijeni, od koga...

- U informaciji koju je FUCZ dostavio Vladi FBiH nedostaje ono što je traženo zaključkom. Jedino Federalna uprava civilne zaštite nije dostavila sveukupne nabavke koje je obavljala u ovom periodu. Naime, 80 vladinih institucija je dostavilo, što ministarstava, upravnih organizacija, uprava, zavoda. Od tih 80 institucija, njih 59 uopće nije primjenjivalo mogućnost izuzeća zakona. Zatim, 16 uopće nije provodilo javne nabavke u ovom periodu, a šest institucija je primjenjivalo izuzeće, a to su neke cifre za četiri-pet hiljada KM, možda i ova Sudska policija za nekih 15-ak hiljada KM. I FUCZ nama je dostavio jednu sveobuhvatnu informaciju o nadležnosti, zakon po kojem radi, sve ono što se događalo, kompletan rad civilne zaštite, ali mi to nismo svojim zaključkom tražili - govori nam Čampara i dodaje:

- Mi smo tražili samo da nam se dostave javne nabavke, koliko je utrošeno novca, s kim su radili, koje su postupke provodili, i to nije bilo u ovoj informaciji. Zbog toga smo je vratili na doradu jednoglasno na način da nam sutra do 16 sati dostavi jedan tačan tabelaran prikaz. Dakle, koji su postupci provođeni, s kim, ko su dobavljači, koje količine, koliko novca, koje su cijene, kako je to sve distribuirano i onda ćemo u četvrtak imati ponovo Vladu FBiH, samo ovu tačku dnevnog reda. Tema je FUCZ i njihove nabavke jer su njihove nabavke objektivno najveće, u nekom iznosu od 23 miliona KM, a ostalo je sve sitno i zanemarivo.

Upitali smo da li to znači da nisu dostavili niti jedan podatak o nabavci 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrena malina iz Srebrenice.

- Ništa za respiratore u ovoj informaciji nisu dostavili. Samo se na 22. strani izvještaja spominju respiratori, da će uslijediti njihova distribucija, i to ono što je FUCZ donio odluku po kantonima - rekao nam je Čampara.

Zatražili smo i da prokomentira šta ukoliko FUCZ ne dostavi tražene informacije sutra do 16 sati?

- Ne mogu se oglušiti. Sve su institucije dostavile, tako da moraju i oni. Realno mislim da to ne smije niko uraditi, pa to bi onda značilo krivično djelo - rekao je Čampara.