Mašić je kazao da je Klub zastupnika SDP-a uputio početkom prošle sedmice zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

- Ovaj zakon sadrži prošireni set mjera. Smatramo da bi trebalo produžiti subvencioniranje doprinosa na minimalne plaće i u trećem kvatralu ove godine, sa čak opcijom produženja do kraja 2020. Subvencioniranje 50 posto doprinosa kamata – kazao je Mašić, na što ga je Zaimović opomenuo da ulazi u meritum tačke dnevnog reda. Mašić mu je na to odgovorio da je Vlada Federacije BiH imala više od sedam dana vremena da se izjasni.

VEZANI TEKST - Federalni zastupnici o Zakonu o radu i nepovjerenju Vladi FBiH

- Kolega Mašiću, znam šta vi radite, i to nije sporno. Ali nisu se stekli poslovnički uvjeti za stavljanje ove tačke dnevnog reda – pojasnio je Zaimović, na što mu je Mašić replicirao: "Mi Vladi dirigujemo, a ne ona nama".  

Šef Kluba zastupnika SDP-a poručio je da privreda ne može više da čeka da se implemetira "korona zakon".

- Vlada da je bila kadra i sposobna, do sada bi se očitovala o našem prijedlogu i zato tražim da se naš zakon uvrsti na dnevni red – insistirao je Mašić.  

Zaimović mu je odgovorio da je i on za to da se njihov prijedlog nađe na dnevnom redu, ali da nisu ispunjeni poslovnički uvjeti za glasanje.

- Možete me prijaviti za kršenje poslovnika, ali neću ovo staviti na dnevni red. Oduzimam vam riječ - kazao je Zaimović.   

Uslijedili su povišeni tonovi i sa jedne i sa druge strane, Mašić je insistirao na svom prijedlogu, Zaimović je to kategorično odbijao. 

Potom je Mašić zatražio pauzu u trajanju od 15 minuta.

I u nastavku sjednice nastavljena je burna rasprava između Zaimovića Damira Mašića.  

Mašić je insistirao da se na dnevni red po hitnom postupku uvrsti zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, koji je predložio Klub zastupnika SDP.a

Zaimović je ponovo tumačeći Poslovnik, pojasnio Mašiću da se njihov prijedlog ne može uvrstiti u dnevni red jer nisu ispunjeni poslovnički uslovi.

- Upozoravam vas da ne kršite poslovnik. Zakleo sam se pri preuzimanju dužnosti da ću poštovati Poslovnik - poručio je Zaimović.

U raspravu se, bez da je dobio riječ, umiješao zastupnik Husein Rošić (SDA) kojeg je prekinuo Zaimović. Potom je isto to uradio i Mašić, na što mu je Zaimović izrekao drugu opomenu.

- Žao mi je što gubimo vrijeme bespotrebno. Tjerate nas da opet tražimo pauzu i da dostavio zahtjev umjesto za skraćenu za hitnu proceduru. Tražimo samo stavite na dnevni red. Stanje je alarmantno i potreban nam je ovaj zakon. Da ga je Vlada predložila dali bi amandmane kao i za prošli zakon. Evo, sada kao predlagač kažem da hoćemo hitni postupak- naveo je Mašić.

Zaimović mu je odgovorio da su se pozvali na član 172. koji predviđa skraćenu proceduru, a usmeno su zatražili hitnu proceduru.

- Možete tražiti do besvijesti pauzu. Ja ću vam je u skladu s Poslovnikom davati. Ako hoćete pauzu tražite je- pojasnio je Zaimović.