Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program utroška sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Riječ je o devet miliona KM koji će biti raspodijeljeni na više boračkih kategorija u stanju potrebe.

- Imajući u vidu da smo u budžetu za 2018. godinu imali poziciju s devet miliona KM za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boračke populacije, uz dogovor s Koordinacijom boračkih udruženja, uputili smo Vladi FBiH prijedlog za usvajanje programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele. Ovom odlukom obuhvaćeni su demobilisani branioci i bračni partneri umrlih demobilisanih branilaca. Ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe. Zatim, ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja - rekao je danas nakon sjednice Vlade FBiH u Sarajevu u obraćanju novinarima Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Dodaje da će odlukom biti obuhvaćeni i roditelji oženjenih šehida i poginulih boraca i djeca bez oba roditelja koji nemaju druga mjesečna primanja. Maloljetni dobrovoljci, pripadnici oružanih snaga BiH za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i školovanje. Dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovaja druge i treće kategorije koji nemaju drugih mjesečnih primanja.

- Usvojena Odluka po ovom programu rezultat je Sporazuma Vlade FBiH i boračkih organizacija te jasnog opredjeljenja ove Vlade da neće biti umanjivanja prava iz sredstava za boračku populaciju i tako će se nastaviti i dalje. Očekujemo da će javni poziv biti raspisan do 1. decembra ili najkasnije 1. decembra. Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije za što će imati rok od 15 dana. Ukupan iznos za ovu namjenu je devet miliona KM a visina pojedinačnih isplata ovisit će od ukupnog broja aplikanata koji ispunjavaju uvjete - precizirao je Bukvarević.