Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević danas je u Sarajevu potpisao je ugovore sa predstavnicima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH i Udruženjem žrtava i svjedoka genocida. Bukvarević je istakao da prati rad ovih udruženja koja se brinu o ljudima koji su stradali i obilježavaju značajne datume iz naše historije i dodao kako je ovo skromni doprinos, naglasivši da sredstva nisu dovoljna ali su to trenutno raspoložive mogućnosti za ovu godinu.

- Posebno želim istaći da dajem punu podršku donošenju zakona o pravima logoraša na državnom nivou jer je to specifična kategorija građana BiH koja zaslužuje da ima jednaka prava na teritoriji čitave BiH i tada bi se istinski riješila prava logoraša. Mi smo izmijenili jedan pravilnik i sve RVI koji su bili zatočeni u logorima smo zaštitili da ne mogu biti cijenjeni sa manje od 20 procenata invalidnosti i to je još jedan od doprinosa ovog Ministarstva za naše sugrađane koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima širom naše domovine - kazao je Bukvarević.

Potpisnici ugovora su iskazali zahvalnost resornom ministru jer je ova podrška izuzetno značajna za rad udruženja ali i za cjelokupno članstvo koje okupljaju.

Federalno ministarstvo na ovaj način pomaže rad Saveza logoraša u BiH sa 180.000 KM i Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH sa 85.000 KM. Kroz dodijeljena finansijska sredstva pomoći će se rad organizacija koje su više od 20 godina najveća podrška stradalnicima rata – logorašima u BiH.

Današnje potpisivanje Ugovora o saradnji značajno je i za Udruženje žrtava i svjedoka genocida, jer je jedan od ciljeva Udruženja zaštita članova od eventualne odmazde i osvete zbog njihovih svjedočenja u pravosudnim procedurama protiv optuženika za ratni zločin i zločin genocida, pružanje finansijske i druge pomoći žrtvama i svjedocima, kao i njihovim proodicama. Vrlo važan segment djelovanja ovog Udruženja jesu i aktivnosti u vezi sa promoviranjem i lobiranjem istine o agresiji na državu BiH, genocidu i ratnim zločinima koji su počinjeni nad građanima BiH. Za ovo Udruženje obezbijeđeno je 130.000 KM.