U februaru naredne godine Federalno ministarstvo za boračka pitanja će javno objaviti Jedinstveni registar boraca i korisnika boračko-invalidske zaštite s podacima o pripadnosti borbenom i neborbenom dijelu. Time će se ispuniti zahtjev boraca da se konačno zna ko je od boraca bio na prvim linijama, a ko u pozadini. Naime, Jedinstveni registar boraca je uspostavljen prošle godine, a s ovim podacima on će biti dopunjen. Problem je što kantoni na vrijeme ne ažuriraju podatke u Registru, osim Tuzlanskog kantona. 

- U Zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica je predviđeno da Federalno ministarstvo za boračka pitanja u roku od šest mjeseci, od stupanja na snagu zakona, unese i podatke, ko je bio sve pripadnik Armije RBiH, HVO-a i MUP-a i ko je kojoj jedinici pripadao. I naravno, ko je pripadao pozadinskim, logističkim bazama, namjenskoj industriji. Te podatke ćemo objaviti u skladu sa zakonom, u februaru iduće godine - rekao nam je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Podsjećamo, Jedinstveni registar boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite je uspostavljen 20. septembra prošle 2018. godine za cijelu teritoriju FBiH, a u kojem se nalaze 593.597 borca. Pristup Registru imaju samo institucije, zbog čega su demobilisani borci tražili da se Registar objavi javno, a što će u narednim mjesecima biti i učinjeno na web stranici Federalnog ministarstva za boračka pitanja.

Bukvarevića smo upitali da li se kantoni pridržavaju ažuriranja podataka, unose li svaku promjenu, što je i bit Registra.

- Moram reći da jedino Tuzlanski kanton intenzivno unosi podatke u Javni registar, unio je nekih 27.000 podataka. Nažalost, ovi ostali kantoni vrlo malo, pa smo na nedavnom sastanku sa resornim kantonalnim ministrima i borcima zatražili od kantona da unose podatke. Upoznali smo predstavnike boraca da kantoni vrlo malo ili nikako ne unose podatke. Federacija je unijela sve podatke i evo jedan svijetao primjer je Tuzlanski kanton koji je u posljednji mjesec vrlo intenzivno unosi podatak - govori nam Bukvarević.

Na pitanje postoje li sankcije za takvo ponašanje kantona, Bukvarević na je rekao da su one predviđene zakonom, ali...

- Sankcije su predviđene zakonom, ali evo bilo je promjena ministarstava. Još se sve vlade nisu konstituisale. Imamo i tih nekih, hajde da kažem, objektivnih okolnosti, pa ćemo vidjeti. Svaki mjesec i kantoni i Federacija isplaćuju neke naknade, tako da je potrebno ažurirati sve podatke - kazao nam je Bukvarević.