Službe vatrogasaca, civilne zaštite i dežurna mehanizacija odmah su izašli na teren i rade na ispumpavanju vode iz pojedinih stambenih objekata i formiranju nasipa i osposobljavanju puteva.

Ugrožena naselja obišao je načelnik opštine Teslić Milan Miličević, koji je istakao da je Općinska uprava sa svim svojim službama na usluzi građanima da im pomogne u saniranju štete.

Ponavlja se situacija od prije desetak dana na području općine Teslić kada su veliki bujični talasi u veoma kratkom roku od nekoliko minuta poplavili Vlajiće, Gomjenicu, Jasenovu, Breznu i Slatinu, gdje se ovakve poplave nisu desile u zadnjih tridesetak godina.

O uzrocima je još rano govoriti.