Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila izvještaj o Budžetu TK i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za prva tri mjeseca ove godine. Izvješaj pokazuje da su prihodi i rashodi veći od planiranog.

- Iz izvještaja je vidljivo da su u prvom kvartalu ove godine ostvareni prihodi u iznosu od 82.029.301 KM, što je za 4.684.708 KM više nego u istom periodu prošle godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode od poreza. U istom periodu rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 77.146.836 KM, što je za 1.888.392 više nego u prvom kvartalu prošle godine - saopćeno je iz Vlade TK.

Pojašnjeno je da je na povećanje izdataka utjecalo je povećanje plaća i naknada zaposlenika, odnosno povećanje plaće u skladu sa sporazumom postignutim sa sindikatima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave. Ipak, naglašavaju da je TK je u ovom periodu ostvario tekući suficit u iznosu od 4.882.465 KM.

Kada je u pitanju tekuća rezerva do sada je odobren utrošak 10.207 KM, od ukupno 600 hiljada maraka predviđenih na stavci tekuće rezerve, što je 1,7 posto.