Mujasina Ibrić je penzionerka iz Tuzle koja je na nagovor poznanice posudila sredstva od mikrokreditne fondacije, gdje uz ličnu kartu, izjavu kod notara o prihodima i izvod iz banke možete dobiti željeni iznos sredstava.

- Mene nikada niko nije uputio o visini kamate na taj kredit ili mi objasnio bilo šta na tu temu. Onda mi se počelo dešavati da uplate rata nisu proknjižavane. Pisala sam Agenciji za bankarstvo BiH, oni uglavnom kažu da nisu nadležni i prebace na sud, ombudsmani se oglase kao nenadležni i prebace na Agenciju za bankarstvo i tako u krug – izjavila je Ibrić.

Kamatna stopa je cijena novca, a u mikrokreditnim fondacija efektivna kamata iznosi uglavnom više od 20 posto, dok je nominalna kamata i veća, pa negdje iznosi oko 24 posto.

Ekonomski analitičar Damir Bećirović smatra da su kamatne stope uzrokovane rizikom od nevraćanja posuđenog novca.

- Mikrokreditne fondacije su zauzele segment tržišta rizičnog područja. Krediti koje plasiraju su jako skupi zbog rizika od nevraćanja. A nizak nivo ekonomske pismenosti otvara prostor finansijskom ropstvu - izjavio je Bećirović za Fenu.

U slučajevima kada se pojave problemi pri otplatama zbog gubitka posla, ne postoji efikasan sistem koji bi građanima Bosne i Hercegovine pružio adekvatnu zaštitu.

U Forumu za zaštitu žiranata svakodnevno se susreću s kompleksnošću kreditnog sistema i nedostatkom dokaza prilikom sudskih procesa između korisnika i kreditora.

- Agencija za bankarstvo Bosne i Hercegovine mora da reguliše rad mikrokreditnih organizacija i banaka. Ne postoji adekvatna kontrola, odgovornost od državnih institucija - izjavila je Jasmina Kuduzović iz Foruma za zaštitu žiranata.

U Agenciji za bankarstvo FBiH kažu da nemaju mogućnost propisivanja kamatnih stopa i da to nije regulisano zakonom.

- Međutim, Agencija u okviru svojih nadležnosti nema ovlaštenje da propisuje visinu kamatnih stopa. Važećim zakonskim propisima koji su na snazi u Federaciji BiH, visina kamatnih stopa na kredite banaka i drugih finansijskih institucija nije ograničena, niti je propisano izjednačavanje kamatnih stopa na kredite u BiH s kamatnim stopama u EU - piše u obrazloženju.

Prema iskustvu Foruma za zaštitu žiranata postoje i tzv. "otkupljivači dugova" koji u slučaju kašnjenja u otplati dolaze na kućne adrese korisnika kako bi izvršili naplatu zaduženja ili svakodnevno vrše pozivanje dužnika.