Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu govorila je na panelu "Pobjednici i gubitnici virusa Covid-19 u jugoistočnoj Evropi" u sklopu Foruma posvećenog povezivanju koji je održan danas u Tirani.

Regionalna ekonomska integracija zapadnog Balkana, kako je dodala Bregu, nije zaseban proces, već instrument povećanja usklađenosti regiona sa principima jedinstvenog tržišta Evropske unije. Naglasila je da ovakva integracija zapadnom Balkanu može pomoći da učestvuje u evropskim lancima vrijednosti, da mala i srednja preduzeća budu više zastupljena na međunarodnoj sceni, kao i da se više doprinese sticanju kvalifikacija i usavršavanju radnika, ali i usavršavanju tehnologija.

- Da bi sagledali stvari u pravom svjetlu kratko ću se osvrnuti na trenutno stanje. Predviđeno je će se regionalni rast kretati između tri i pet-šest posto, dok je pad direktnih stranih investicija u 2020. godini već dostigao 40 posto. Trenutni deficit tekućeg računa regiona je šest posto BDP-a, i najveći je u posljednih pet godina. Trend rasta zaposlenosti na zapadnom Balkanu opao je sa četiri na dva posto u prethodnom kvartalu. Dolasci stranih turista smanjeni su za 56 posto u prvim mjesecima ove godine, dok su te brojke u maju opale za 98 posto, jedan od pet aranžmana je otkazan, a 42 posto turoperatora već je otpustilo svoje radnike - dodala je Bregu.

Ove su brojke, prema njenim riječima, jasan pokazatelj da se regionalna saradnja mora nastaviti, a posebno da se naši napori moraju usredsrediti na najviši mogući nivo ekonomske integracije unutar regiona, ali i sa Evropskom unijom.

 - Ovo je moguće i region je to pokazao tokom blokade uzrokovane pandemijom kada su otvoreni zeleni koridori. To se sada treba proširiti i na druge oblasti. Trebamo povećati i direktne strane investicije u regionu koje će biti u službi ekonomskog razvoja. Neke procjene pokazuju da regionalna ekonomska integracija može doprinijeti BDP-u između jedan i tri posto ako nivo integracije dostigne nivo EFTA-e i između dva i 14 posto u slučaju dostizanja evropskog nivoa integracije. Dakle, regionalna ekonomska integracija, zajedničko tržište, put je kojim trebamo ići - zaključila je Bregu, saopćeno je iz RCC-a.