Usvojene su i dopune zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u pravosuđu, policiji, tijelima javne uprave i institucijama Distrikta, te korisnika budžetskih sredstava u Skupštini.

Skupština je usvojila i nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa, kao i izvještaj Posebne komisije o pregledu dokumentacije o pravdanju sredstava udruženja građana kojima nisu prihvaćena pravdanja za 2019. godinu.

Predsjedavajući Posebne komisije Uroš Vojnović rekao je da je Komisija predložila da Vladin Odjel za ekonomski razvoj, sport i kulturu donese strategiju razvoju sporta i kulture koja bi jasno definirala gdje bi se ulagalo, kao i da se Pododjel za sport i kulturu razdvoji na dvije posebne organizacijske jedinice, odnosno na pododjel za sport i pododjel za kulturu, te da se ponovi poduka za nevladin sektor.

- Komisija je samo željela da da smjernice ili zaključke što bi Odjel trebao uraditi, a jedna od prvih stvari je da se donese jedinstveni pravilnik koji bi jasno definirao šta i kako se pravda i na koji način i šta je zadatak Komisije, a što korisnika sredstava. Zatim, da se odrede načini finansiranja za određene klubove koji su od posebnog značaja za Brčko distrikt - rekao je Vojnović, saopćeno je iz Skupštine Distrikta.